• banner8.JPG
  • Banner1.JPG
  • banner37.JPG
  • banner19.JPG
  • banner2.JPG
  • banner4.JPG
  • banner29.JPG
  • banner41.JPG
  • banner39.JPG

Zgodnie z zaleceniami programu "Radosna szkoła" powinno się wydzielić określone strefy, w których dzieci mogłyby się bawić, uczyć i harmonijne rozwijać. W zależności od możliwości danej szkoły strefy na miejsce zabaw wydziela się w ramach jednej lub kilku sal. Zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami na stronie internetowej MEN „miejscem zabaw może być oddzielna sala, część sali lekcyjnej, albo nawet przystosowane do tego, przytulne miejsce na szkolnym korytarzu ". Podstawę prawną programu stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 915), które w Załączniku Nr 1 określa szczegółowo zakres wsparcia finansowego na zorganizowanie miejsca zabaw w szkole.

Więcej...

Zasadnicze założenia programu "Radosna szkoła" doskonale wpisują się w naszą wizję szkoły i edukacji wczesnoszkolnej. Począwszy od pierwszego katalogu propagujemy nauczanie aktywne, naukę poprzez zabawę, działanie i poznawanie wielozmysłowe.

Cieszymy się, iż dzięki rządowemu wsparciu tyle szkół będzie mogło poprawić warunki nauczania. Cieszymy się, że nadchodzące zmiany ułatwią pracę nauczycielom i dyrektorom placówek. Cieszymy się, iż miejsce zabaw w szkole zdefiniowane jest przez program MEN tak szeroko. Jesteśmy przekonani, iż do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego mali uczniowie potrzebują różnorodnych pomocy i wielokierunkowych bodźców.

Więcej...

Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36