• banner37.JPG
  • banner19.JPG
  • banner29.JPG
  • banner4.JPG
  • banner41.JPG
  • banner2.JPG
  • banner39.JPG
  • banner8.JPG
  • Banner1.JPG

Zasadnicze założenia programu "Radosna szkoła" doskonale wpisują się w naszą wizję szkoły i edukacji wczesnoszkolnej. Począwszy od pierwszego katalogu propagujemy nauczanie aktywne, naukę poprzez zabawę, działanie i poznawanie wielozmysłowe.

Cieszymy się, iż dzięki rządowemu wsparciu tyle szkół będzie mogło poprawić warunki nauczania. Cieszymy się, że nadchodzące zmiany ułatwią pracę nauczycielom i dyrektorom placówek. Cieszymy się, iż miejsce zabaw w szkole zdefiniowane jest przez program MEN tak szeroko. Jesteśmy przekonani, iż do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego mali uczniowie potrzebują różnorodnych pomocy i wielokierunkowych bodźców.

 

To bardzo rozsądne, że w ramach programu każda szkoła może we własnym zakresie określić swoje potrzeby i doposażyć placówkę w najpotrzebniejsze pomoce. Z pewnością są szkoły, które nie będą potrzebować któregoś rodzaju pomocy (np. materacy, drabinek, piłek). Z pewnością będzie wiele szkół, którym potrzebne jest dosłownie wszystko. Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe wizualizacje, które ukazują tylko kilka z wielu pomocy dydaktycznych finansowanych w programie. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż ramy programu są określone tak szeroko, iż praktycznie w każdej szkole miejsce zabaw może wyglądać inaczej. Nie sposób przedstawić wszystkich możliwych rozwiązań, a MEN wielokrotnie dało już dowód zaufania w kreatywność i umiejętności pedagogów. Jednocześnie MEN na swojej stronie internetowej jednoznacznie stwierdza, iż "Żadne konkretne rozwiązania ani producenci nie będą polecani ".

Zatem należy słusznie przyjąć, iż wizualizacje opracowane na zlecenie MEN mają charakter niezobowiązujący, a ostateczny wybór rodzaju i ilości pomocy pozostawiony jest dyrektorom szkół. I słusznie, i rozsądnie, i ekonomicznie! Przecież dyrektorzy i nayczyciele szkół najlepiej wiedzą, których pomocy dydaktycznych ich szkoły aktualnie potrzebują.

Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36