• banner37.JPG
 • banner4.JPG
 • banner41.JPG
 • banner29.JPG
 • Banner1.JPG
 • banner8.JPG
 • banner39.JPG
 • banner2.JPG
 • banner19.JPG

Zgodnie z zaleceniami programu "Radosna szkoła" powinno się wydzielić określone strefy, w których dzieci mogłyby się bawić, uczyć i harmonijne rozwijać. W zależności od możliwości danej szkoły strefy na miejsce zabaw wydziela się w ramach jednej lub kilku sal. Zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami na stronie internetowej MEN „miejscem zabaw może być oddzielna sala, część sali lekcyjnej, albo nawet przystosowane do tego, przytulne miejsce na szkolnym korytarzu ". Podstawę prawną programu stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 915), które w Załączniku Nr 1 określa szczegółowo zakres wsparcia finansowego na zorganizowanie miejsca zabaw w szkole.

STREFA PIERWSZA - miejsce radosnego ruchu
cele : zaspokajanie potrzeby ruchu, rozwijanie sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Podczas urządzania tej strefy należy brać pod uwagę specyfikę okresu rozwojowego uczniów sześcio- i siedmioletnich. Dzieci w tym wieku odczuwają wzmożoną potrzebę aktywności
fizycznej, a ich koordynacja ruchowa wymaga systematycznych ćwiczeń usprawniających.

Załącznik nr 1 rozporządzenia RM z dnia 7 lipca 2009 r. w punkcie pierwszym wymienia następujące pomoce dydaktyczne do tej strefy, podlegające dofinansowaniu:

 1. duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych, wykonane w kolorystyce przyjaznej dla dzieci – służące aktywności ruchowej i zabawom konstrukcyjnym, umożliwiające poznawanie różnych kształtów i zabawę w grupie
 2. miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, w tym piłki skaczące, sensorynki – mające na celu kształtowanie w zabawie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręczności i precyzji ruchu;
 3. materace do zabaw ruchowych, które mogą być łączone i ustawiane w różnych konfiguracjach – służące zapewnieniu bezpiecznych warunków zabaw ruchowych oraz stanowiące element stymulacji zmysłowej;
 4. tory przeszkód, które mogą składać się z elementów wykonanych z różnych faktur i mogą być układane w różnorodne kształty – mające na celu kształtowanie sprawności motorycznej i równowagi, w tym dające możliwość czołgania, przeskakiwania, zjeżdżania;
 5. elementy lub zestawy elementów umożliwiające pokonywanie wysokości i dające możliwość wspinaczki, w tym drabinki, liny, siatki o dużych oczkach – służące rozwijaniu równowagi;
 6. inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej – służące poznawaniu rzeczywistości przez dostarczanie dziecku różnych doświadczeń zmysłowych, a jednocześnie umożliwiające dziecku odpoczynek.

STREFA DRUGA - miejsce aktywnej nauki i zabawy
cele: usprawnianie małej motoryki i spostrzegawczości, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, zachęcanie do zabaw z rówieśnikami, umożliwienie odpoczynku:

Druga strefa miejsca zabaw w szkole powinna sprzyjać aktywności edukacyjnej, zabawie z równieśnikami i umożliwiać wypoczynek. Przykładowo strefa ta powinna być zorganizowana w postaci kącików tematycznych zachęcających dzieci do zabaw z rówieśnikami. Służą temu układanki, gry planszowe, klocki konstrukcyjne i zabawki dydaktyczne. W strefie tej powinno
znajdować się wyposażenie umożliwiające dzieciom odpoczynek i wyciszenie w dogodnej dla nich pozycji. Pomoce dydaktyczne, proponowane do miejsc zabaw w szkole, mają na celu
wspomaganie kształtowania umiejętności określonych w nowej podstawie programowej dla klas I-III.

Załącznik nr 1 rozporządzenia RM z dnia 7 lipca 2009 r. w punkcie pierwszym wymienia następujące pomoce dydaktyczne do tej strefy, podlegające dofinansowaniu:

 1. układanki - mające na celu kształowanie spostrzegawczości i precyzji ruchu, umożliwiające tworzenie historyjek tematycznych oraz służące kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi zdaniowych;
 2. materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej - służące kształtowaniu wyobraźni oraz wspomaganiu rozwoju spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 3. klocki, z których dzieci indywidualnie lub grupowo mogą budować różnorodne formy przestrzenne - służące rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w grupie;
 4. gry planszowe - służące rozwijaniu umiętności pracy w grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa;
 5. zabawki dydaktyczne - umożliwiające zabawy tematyczne i stanowiące pomoc w zajęciach relaksacyjnych.

Aby skorzystać z oferty educarium przy wyposażaniu miejsca zabaw w szkole, można:

Każde zamówienie pomocy w programie "Radosna Szkoła" za 6.000 zł lub 12.000 zł premiujemy dodatkowymi pomocami dydaktycznymi o wartości odpowiednio 330 zł lub 614 zł (zobacz naszą promocję "długo RADOSNA SZKOŁA z educarium")

Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36