• banner2.JPG
  • banner19.JPG
  • banner4.JPG
  • banner37.JPG
  • banner8.JPG
  • banner29.JPG
  • banner39.JPG
  • banner41.JPG
  • Banner1.JPG

 

Zgodnie z zaleceniami programu powinno się wydzielić dwie strefy w organizowanych miejscach zabaw w szkole: strefę ruchową i edukacyjno-relaksacyjną.

Educarium proponuje szkołom wszechstronną ofertę wyposażenia dla tych dwóch stref, aby zapewnić małym uczniom wszechstronny rozwój różnorodnych umiejętności i umożliwić nauczycielom realizację nowej podstawy programowej w formie czynnego działania. W naszych propozycjach świadomie unikamy przesadnego eksponowania "miękkich klocków", które - po głębszym zastanowieniu - nie niosą ze sobą aż tak wielu zastosowań. Wszystkim "Radosnym Szkołom" radzimy wyposażyć się w różnorodne pomoce ruchowe i dydaktyczne, gdyż taka jest naszym zdaniem intencja twórców programu wyrażona w stosownych roporządzeniach.

strefa1

foto1efoto1bfoto1hfoto1cfoto1g

CEL: zaspokajanie potrzeby ruchu, rozwijanie sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Załącznik nr 1 rozporządzenia RM z dnia 7 lipca 2009 r. w punkcie pierwszym wymienia następujące pomoce dydaktyczne do strefy ruchowej, podlegające dofinansowaniu. Kilkając poniżej kolorowe teksty z numerami stron, mogą Państwo pobrać ofertę educaium dla danej kategorii pomocy rekomendowanych przez MEN:

(1) duże miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznychi, wykonane w kolorystyce przyjaznej dla dzieci - służące aktywności ruchowej i zabawom konstrukcyjnym, umożliwające poznawanie różnych kształtów i zabawę w grupie:
s638


(2) miękkie piłki
w różnych kolorach i wielkościach, w tym piłki skaczące, sensorynki – mające na celu kształtowanie w zabawie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręczności i precyzji ruchu:
s626


(3) materace do zabaw ruchowych
, które mogą być łączone i ustawiane w różnych konfiguracjach – służące zapewnieniu bezpiecznych warunków zabaw ruchowych oraz stanowiące element stymulacji zmysłowej:
s640


(4) tory przeszkód
, które mogą składać się z elementów wykonanych z różnych faktur i mogą być układane w różnorodne kształty – mające na celu kształtowanie sprawności motorycznej i równowagi, w tym dające możliwość czołgania, przeskakiwania, zjeżdżania:
s610


(5) elementy lub zestawy elementów umożliwiające pokonywanie wysokości i dające możliwość wspinaczki
, w tym drabinki, liny, siatki o dużych oczkach – służące rozwijaniu równowagi:
s610


(6) inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej
– służące poznawaniu rzeczywistości przez dostarczanie dziecku różnych doświadczeń zmysłowych, a jednocześnie umożliwiające dziecku odpoczynek:
s94
s604
s718


strefa2

foto2afoto2bfoto2ffoto2hfoto2d

CEL: usprawnianie małej motoryki i spostrzegawczości, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, zachęcanie do zabawy z rówieśnikami, umożliwienie odpoczynku

Załącznik nr 1 rozporządzenia RM z dnia 7 lipca 2009 r. w punkcie drugim wymienia następujące pomoce dydaktyczne do strefy edukacyjno-relaksacyjnej, podlegające dofinansowaniu. Kilkając poniżej kolorowe teksty z numerami stron, mogą Państwo pobrać ofertę educaium dla danej kategorii pomocy rekomendowanych przez MEN:

(1) układanki - mające na celu kształowanie spostrzegawczości i precyzji ruchu, umożliwiające tworzenie historyjek tematycznych oraz służące kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi zdaniowych:
s10
s150
s257

(2) materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej - służące kształtowaniu wyobraźni oraz wspomaganiu rozwoju spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
s94a

(3) klocki, z których dzieci indywidualnie lub grupowo mogą budować różnorodne formy przestrzenne - służące rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w grupie:
s54

(4) gry planszowe - służące rozwijaniu umiętności pracy w grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa:
s507

(5) zabawki dydaktyczne - umożliwiające zabawy tematyczne i stanowiące pomoc w zajęciach relaksacyjnych:
s478

Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36