• banner39.JPG
 • banner19.JPG
 • banner29.JPG
 • banner2.JPG
 • banner37.JPG
 • banner41.JPG
 • banner8.JPG
 • Banner1.JPG
 • banner4.JPG

Harmonogram realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” w 2014 roku

 • do 10 października 2013 roku - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw
 • 1 listopada 2013 roku - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego
 • do 15 grudnia 2013 r. - przekazanie przez wojewodów ministrowi edukacji narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego
 • w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 roku - dokonanie przez wojewodów (oraz ministra kultury) oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków
 • w terminie 51 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok - przedłożenie do ministra finansów przez wojewodów oraz przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej
 • w terminie 15 dni od dnia przekazania środków przez ministra finansów - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym
 • do 15 stycznia 2015 roku - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym
 • do 31 stycznia 2015 roku - przekazanie przez wojewodów sprawozdań ministrowi edukacji narodowej
Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36