• banner41.JPG
 • banner2.JPG
 • banner19.JPG
 • banner4.JPG
 • banner8.JPG
 • banner39.JPG
 • banner29.JPG
 • banner37.JPG
 • Banner1.JPG

Dofinansowanie na miejsce zabaw w szkole

W ramach programu "Radosna Szkoła" dofinasowany jest zakup pomocy dydaktycznych (lub zwrot kosztów) do wyposażenia miejsc zabaw w szkole w 100% wartości na kwotę 6.000 zł, 12.000 zł lub 18.000 zł. Wkładem finansowym organu jest przygotowanie miejsca w szkole, w którym zakupione pomoce będą użytkowane.

Zobacz jakie dofinansowanie może otrzymać Twoja Szkoła na miejsce zabaw w szkole ...

 

 

Wysokość wsparcia finansowego zależy od liczby uczniów klas I-III w szkole. Liczbę uczniów w klasach I-III ustala się według danych na dzień 30 września 2008 r., a w przypadku gdy szkoła powstała po dniu 30 września 2008 r. – według danych na dzień 30 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

TYP PROJEKTU

MIEJSCE ZABAW
W SZKOLE

MIEJSCE ZABAW
W SZKOLE

Liczba uczniów klas I-III

do 69 uczniów

70 uczniów i więcej *

Dofinansowanie
rządowe

100% wartości
pomocy dydaktycznych
maks. 6 000 zł

100% wartości
pomocy dydaktycznych
maks. 12 000 zł

Wkład własny
organu prowadzącego

przygotowanie sali w szkole
z przeznaczeniem
na miejsce zabaw

przygotowanie sali w szkole
z przeznaczeniem
na miejsce zabaw

 

 

 

 

 

 

 

 


* Jeśli szkoła o liczbie uczniów w klasach I-III od 70 wzwyż nie posiada wymaganej powierzchni ok. 500 m2 na szkolny plac zabaw (czyli wystąpić może o dofinansowanie na tzw. "mały plac zabaw"), może ona urządzić w szkole dwa miejsca zabaw i otrzymać zwiększone dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych - w kwocie 18 000 zł.

 • Przypominamy! Wnioski o dofinansowanien z budżetu programu na rok 2010 dyrektorzy szkół składają do dnia 10 października 2009 roku.
 • ico-doc Pobierz formularz wniosku o dofinansowanie miejsca zabaw w szkole

  Reklama

  Poradnik place zabaw

  13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkoła  pobierz poradnik ( PDF )

  Place zabaw w szkole

  Łukasz Szymborski
  tel. 52-324 78 40
  kom. 662 33 66 00

  Jos Muller
  tel. 52-324 78 45
  kom.  512 345 977

  Miejsce zabaw w szkole

  Infolinia 801 500 800
  tel. 52-324  78 00

  fax 52-321 02 51
  fax 52-320 75 36