• banner20.JPG
 • banner17.JPG
 • banner10.JPG
 • banner70.JPG
 • banner64.JPG
 • banner5.JPG
 • banner11.JPG
 • Realizacja inwestycja w plac zabaw jest procesem bardziej złożonym niż zakup pomocy dydaktycznych.
 • Dostawca będzie wyłaniany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a procedury przetargowe często się przedłużają
 • Zanim dojdzie do ogłoszenia przetargu, też minie trochę czasu, gdyż organ prowadzący będzie czekał na zapewnienie środków finansowych (takie doświadczenie już mamy z roku 2009, kiedy niektóre szkoły składały zamówienia na pomoce dydaktyczne dopiero w połowie listopada, bo dopiero wtedy zawarto z nimi umowy!).
 • Po zawarcie stosownych umów, strony przystępują do realizacji zadania. Czas realizacja inwestycja zależy od warunków terenowych danej szkoły, tj. od tego jaki jest zakres prac związanych z przygotowaniem terenu.
 • Zwyczajowy czas dostawy samego sprzętu wynosi 3-5 tygodnie - w zależności od producenta.
 • Następnie sprzęt trzeba zamontować i położyć bezpieczną nawierzchnię. A temo powinna sprzyjać odpowiednia aura. Montowanie placu zabaw na ostatnia chwila w grudniu raczej nie wchodzi w rachubę w naszej strefie klimatycznej.
 • Na wszystko trzeba wziąć jeszcze dodatkową poprawkę, wynikającą ze skali programu i ograniczonej liczby podmiotów, mogących profesjonalnie sprostać zadaniu. Jak pokażał rok 2009, realizacja zamówień na pomoce dydaktyczne była dla wiele szkoł nie lada wyczynem. A jak zaznaczyliśmy na wstępie - realizacja inwestycji w placu zabaw jest procesem bardziej złożonym niż przesłanie paczki z towarem do szkoły.

Powyższe założenia wynikają z naszych dotychczasowych doświadczeń w realizacji zamówień na place zabaw.

Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36