• banner64.JPG
  • banner17.JPG
  • banner5.JPG
  • banner20.JPG
  • banner11.JPG
  • banner70.JPG
  • banner10.JPG

Ważne


1.    Planuj Twoją inwestycję jak najszybszej. Ze względu na ogromną ilość projektów w programie Radosna Szkoła należy się liczyć z potencjalnymi opóźnieniami u dostawców urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni, szczególnie na koniec roku. Tylko jeżeli wierzysz w cuda, możesz organizować przetarg w połowie listopada ze spokojem i nadzieję, że będziesz miał wszystko gotowe do końca roku.
2.    W urzędzie gminy/miasta znajdziesz prawdopodobnie kogoś z doświadczeniem w przygotowaniu przetargu na placu zabaw.
3.    Chętnie współpracujemy z lokalnymi firmami w zakresie przygotowania placu budowy, układaniu nawierzchni i montażu urządzeń. Jeśli masz wśród rodziców kogoś, kto ma firmę budowlaną, lub w niej pracuje, to prawdopodobnie możemy razem lepiej, szybszej i taniej wykonać wasz projekt.

4.    Bezpośrednio informuj firmę, od której chcesz otrzymać ofertę w przetargu i wyślij jej dokumentację przetargową. Staramy się śledzić informacje o wszystkich przetargach, ale w praktyce nie na wszystkie jesteśmy w stanie złożyć ofertę.

5.    Podanie czasu wykonania placu rzędu 3-4 tygodnie w specyfikacji przetargowej może być również receptą na nieotrzymanie ofert. Trzeba się liczyć z tym, ze firmy wykwalifikowane będą już miały ręce pełne roboty. Termin realizacji 8-12 tygodni będzie bardziej realistyczny.  
6.    Zastanów się dobrze przed wyborem tanich produktów i organizowaniem przetargu na bazie najniższej ceny. Twój plac zabaw będzie intensywnie używany i ma służyć Twojej Szkole dłużej niż kilka lat. Jeśli będziesz musiał wymienić urządzenie zamontowane w nawierzchni gumowej, wiąże się to z wysokimi kosztami naprawy, nie tylko urządzeń, ale i również nawierzchni. Przy wyborze tańszych urządzeń zabawowy zdecydowane radzimy kupić płytki gumowe zamiast nawierzchni wylewanej. Naprawy i wymiana będą wtedy tańsze.
7.    Oprócz wytycznych MEN szereg innych rzeczy jest równie ważnych.
8.    Na wykonanie placu zabaw nie jest potrzebne zezwolenie na budowę. Zamiar budowy trzeba jednak zgłosić w gminie.
9.    Plac zabaw w miejscu publicznym musi być projektowany i budowany zgodnie z normami: PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. Te polskie normy są identyczne jak normy europejskie EN 1176:2008 oraz EN 1177:2008.
10.    Norma PN-EN 1176:2009 opisuje jakie warunki urządzenia na placu zabaw muszą spełniać. Również opisuje jak plac zabaw w całości musi być projektowany. PN-EN 1177:2007 opisuje bezpieczne nawierzchnie i w jaki sposób ustalać ile jej potrzeba.
11.    Producenci placów zabaw muszą przedstawić ważne certyfikaty wg EN 1176  na każde urządzenie. Posiadanie certyfikatu jednak nie jest gwarancją wysokiej jakości urządzeń i również nie gwarantuje, że urządzenie będzie spełniało normy po kilku latach użytkowania.
12.    W projektowaniu placu zabaw bardzo ważna jest bezpieczna odległość pomiędzy urządzeniami i innymi przedmiotami na placu. Jest jednak szereg innych punkty, który również trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu.
13.    Producent musi podać strefy bezpieczeństwa oraz maksymalną wysokość upadku (HIC) dla oferowanych urządzeń. Maksymalna wysokość upadku jest ściśle związana z zastosowaniem odpowiedniej nawierzchni. Nawierzchnia - jej rodzaj i grubość - musi być dopasowana do wysokości maksymalnego upadku z urządzenia. Nawierzchnia gumowa musi posiadać certyfikat wg EN 1177, potwierdzający zdolność amortyzacji upadku z danej wysokości.
14.    Wg wytycznych MEN nawierzchnia musi amortyzować upadek  z wysokości min 1,5m, na szczęście udało się przekonać ministerstwo do zaakceptowania również grubszych nawierzchni np. o amortyzacji upadku z wysokości do 2,4m. Urządzenia w projektach Radosna Szkoła Educarium/Hags potrzebują z reguły amortyzacji upadku z wysokości od 2m do 3m. W tym przypadku dostosowanie się do norm EN 1176 i EN 1177 powinno być wiodące.
15.    Normy EN 1176 i EN 1177 można kupić w Polskim Komitecie Normalizacji (www.pkn.pl). Dla dyrektorów szkół jednak bardziej praktycznym poradnikiem może być broszura „Bezpieczny Plac Zabaw. Poradnik dla administratorów i właścicieli” wydany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Reklama

Poradnik place zabaw

13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkołapobierz poradnik ( PDF )

Place zabaw w szkole

Łukasz Szymborski
tel. 52-324 78 40
kom. 662 33 66 00

Jos Muller
tel. 52-324 78 45
kom.  512 345 977

Miejsce zabaw w szkole

Infolinia 801 500 800
tel. 52-324  78 00

fax 52-321 02 51
fax 52-320 75 36