• banner70.JPG
 • banner10.JPG
 • banner5.JPG
 • banner11.JPG
 • banner17.JPG
 • banner64.JPG
 • banner20.JPG

W ramach programu "Radosna Szkoła" może otrzymać wysokie rządowe dofinansowanie na urządzenie szkolnego placu zabaw - do kwoty 63 850 zł (na mały plac zabaw) lub do kwoty 115 450 zł (na duży plac zabaw). Aby otrzymać takie dofinansowanie, należy spełnić szereg warunków, m.in. zapewnić wkład własny w co najmniej takiej samej wysokości, a także przeznaczyć przyszkolny teren o odpowiedniej wielkości.

Zobacz jakie dofinansowanie może otrzymać Twoja Szkoła na urządzenie szkolnego placu zabaw ...

 

 

W przypadku szkolnych placów zabaw tworzonych w ramach programu "Radosna Szkoła" wysokość wsparcia rządowego zależy od trzech czynników:

 • od liczby uczniów klas I-III
 • od wartości wkładu własnego organu prowadzącego
 • od wielkości powierzchni terenu przy szkole, jaki szkoła może przeznaczyć na plac zabaw.

Liczbę uczniów w klasach I-III ustala się według danych na dzień 30 września 2008 r., a w przypadku gdy szkoła powstała po dniu 30 września 2008 r. – według danych na dzień 30 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły.

TYP PROJEKTU

SZKOLNY
PLAC ZABAW

SZKOLNY
PLAC ZABAW

Liczba uczniów klas I-III
i powierzchnia terenu

do 69 uczniów
powierzchnia ok. 240 m2

70 uczniów i więcej
powierzchnia ok. 500 m2 **

Dofinansowanie
rządowe

50% kosztów założenia
lub modernizacji placu zabaw
maks. 63 850 zł

50% kosztów założenia
lub modernizacji placu zabaw
maks. 115 450 zł

Wkład własny
organu prowadzącego

50% kosztów utworzenia
lub modernizacji placu zabaw

50% kosztów utworzenia
lub modernizacji placu zabaw

 

 

 

 

 *Jeśli szkoła o liczbie uczniów w klasach I-III od 70 wzwyż nie posiada wymaganej powierzchni ok. 500 m2 na szkolny plac zabaw (czyli wystąpić może o dofinansowanie na tzw. "mały plac zabaw"), może ona urządzić w szkole dwa miejsca zabaw i otrzymać zwiększone dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych - w kwocie 18 000 zł (zamiast 12 000 zł).

 • PAMIĘTAJ, iż podane w rozporządzeniu należy rozumieć jako maksymalne 50% dofinansowanie, a nie jako maksymalną wartość całkowitą inwestycji.
  Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule "Ważne wskazówki finansowe i organizacyjne"

  ico-doc Pobierz formularz wniosku o dofinansowanie szkolnego placu zabaw

 • Reklama

  Poradnik place zabaw

  13 gotowych projektów placów zabaw zgodnie z wymogami programu Radosna Szkoła  pobierz poradnik ( PDF )

  Place zabaw w szkole

  Łukasz Szymborski
  tel. 52-324 78 40
  kom. 662 33 66 00

  Jos Muller
  tel. 52-324 78 45
  kom.  512 345 977

  Miejsce zabaw w szkole

  Infolinia 801 500 800
  tel. 52-324  78 00

  fax 52-321 02 51
  fax 52-320 75 36