Artykuł sponsorowany

Jak poprawnie wykonać hydroizolację fundamentów?

Jak poprawnie wykonać hydroizolację fundamentów?

Hydroizolacja fundamentów to niezwykle istotny etap budowy domu, który ma na celu zabezpieczenie konstrukcji przed negatywnym wpływem wilgoci. Niewłaściwie wykonana hydroizolacja może prowadzić do poważnych problemów, takich jak zawilgocenie murów, pleśń czy osłabienie konstrukcji budynku. W artykule przyjrzymy się, jak poprawnie wykonać hydroizolację fundamentów, aby uniknąć tego rodzaju problemów i cieszyć się trwałym oraz bezpiecznym domem.

Wybór odpowiedniej metody hydroizolacji

Na rynku dostępne są różne metody hydroizolacji fundamentów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków panujących na działce. Wśród nich można wymienić izolację poziomą, pionową oraz izolację drenażową. Wybór odpowiedniej metody hydroizolacji w Szczecinie zależy od rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz rodzaju konstrukcji.

  • Izolacja pozioma polega na zastosowaniu warstwy hydroizolacyjnej pomiędzy fundamentem a ścianami budynku. Najczęściej stosuje się tutaj papy termozgrzewalne, folie bitumiczne lub materiały hydroizolacyjne na bazie żywic. Izolacja pozioma chroni konstrukcję przed wodą kapilarną, która może wnikać do budynku z gruntu.

  • Izolacja pionowa natomiast ma na celu zabezpieczenie ścian fundamentowych przed wpływem wód gruntowych. W tym przypadku stosuje się różne materiały, takie jak papa asfaltowa, folie z PVC czy też specjalistyczne powłoki bitumiczne. Ważne jest, aby izolacja pionowa była wykonana z materiałów o odpowiedniej grubości oraz trwałości, które zapewnią skuteczną ochronę przed wilgocią.

  • Izolacja drenażowa to kolejna metoda, która pozwala na skuteczne odwodnienie terenu wokół fundamentów. Polega ona na zastosowaniu drenażu rurkowego lub szczelinowego, który odprowadza nadmiar wody z terenu działki. Drenaż taki może być wykonany zarówno na etapie budowy fundamentów, jak i w późniejszym czasie, jeśli okaże się konieczny.

Przygotowanie podłoża

Poprawne wykonanie hydroizolacji fundamentów wymaga starannego przygotowania podłoża. Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić teren. Następnie należy sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i odpowiednio zagęszczone. W przypadku gruntów słabo nośnych konieczne może być wykonanie dodatkowych prac.

Aplikacja materiałów hydroizolacyjnych

Wykonanie hydroizolacji fundamentów polega na nałożeniu odpowiednich materiałów na powierzchnię fundamentów oraz ścian. W przypadku izolacji poziomej materiały te są układane pomiędzy fundamentem a ścianami budynku, natomiast w przypadku izolacji pionowej – na zewnętrznej stronie ścian fundamentowych. Ważne jest, aby materiały hydroizolacyjne były odpowiednio dobrane do rodzaju konstrukcji oraz warunków panujących na działce.

Kontrola jakości wykonanej hydroizolacji

Po zakończeniu prac hydroizolacyjnych ważne jest przeprowadzenie kontroli jakości wykonanej izolacji. Należy sprawdzić, czy wszystkie warstwy zostały prawidłowo nałożone oraz czy nie występują uszkodzenia czy nieszczelności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości konieczne jest ich natychmiastowe usunięcie i poprawienie wykonanej izolacji.